LOGO Fin Gust mali

 

 Ker bi radi bili še boljši, sprejemamo Vaše pripombe in pohvale po elektronski pošti na:

 info[@]fingust.si

ali na naslov:
MESNICE FINGUŠT
Spodnji gaj pri Pragerskem 9
2331 PRAGERSKO
 
Obiščite tudi na:
FB icon
instagram png tiktok logo
 razvoj podezelja LOGOmini
SE LOGO
 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje

1.Naziv aktivnosti

Rekonstrukcija obstoječega objekta in gradnja prizidka ter nabava posodobljene tehnološke opreme

 1. Povzetek

S prijavo na 3. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja se bo izvedla rekonstrukcija obstoječega objekta in gradnja prizidka – hladilnice s skladiščem ter nabava posodobljene opreme. 

 1. Daljši opis

Zaradi zaostrene konkurenčne tekme z domačimi in tujimi konkurenti in zaradi posledične potrebe po diverzifikaciji proizvodov, se je podjetje odločilo v svoji predelavi obstoječi oddelek poltrajnih in trajnih mesnin dodatno opremiti z novo tehnološko opremo, ki bo omogočila proizvodnjo polpripravljenih izdelkov, ki sodijo v področje tistih z višjo dodano vrednostjo in so posledica lastnega razvoja, v tej fazi pa se proizvajajo bolj testno kot serijsko. Do takšnega stanja prihaja tudi zaradi problema opreme, ki se uporablja v proizvodnji rednega programa izdelkov in polizdelkov in ne dopušča normalne proizvodnje novega programa polpripravljenih proizvodov. Ta program, ki se je tržno že uveljavil v okviru dosedanjega razvoja, se je v dosedanjem procesu investiranja izkazal za tržno zanimivega in tudi obetavnega. Torej dovolj razlogov, da podjetje načrtuje izvesti nova investicijska vlaganja in s tem ohraniti med ponudniki vidno mesto.

Potrebe med velikimi trgovskimi mrežami so pokazale potrebo po komplementarnih vlaganjih v tehnologijo, ki bo dopolnjevala sedaj že utečeno proizvodnjo polpripravljenih izdelkov za omenjena podjetja in za potrebe lastne maloprodajne mreže. Ta odločitev vsekakor sloni tudi na dejstvu, da gre za blago z izrazito višjo dodano vrednostjo, kot jo ugotavljamo pri razkosanem sveže mesu za prodajo.

 1. Cilji
 • Posodobitev tehnološke opreme,
 • Doseganje kvalitetnih tehnološko tehničnih pogojev za proizvodnjo poltrajnih in trajnih izdelkov ter predvsem polpripravljenih izdelkov z višjo dodano vrednostjo
 • Dvig kvalitete proizvodnje lastnih proizvodov
 • Pridobivanje novih ciljnih skupin odjemalcev doma in v tujini
 • Trženjska krepitev investitorja
 • Krepitev lastne blagovne znamke
 1. Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Zgradili bomo prizidek s hladilnicami in skladiščem. Namestili bomo sodobno tehnološko opremo, ki olajša proizvodni proces in omogoča večje korake na področju trženjske diverzifikacije. Z pridobitvijo nove opreme bomo naredili osnovo za pomembno vidno mesto med proizvajalci polpripravljenimi izdelki, žar programom in drugimi dodatnimi produkti.

 1. Pričakovani rezultati
 • Izboljšanje kakovosti,
 • znižanje stroškov pridelave
 • skrajšanje časa za izvedbo naročil kupcev,
 • izboljšanje produktivnosti
 • povečanje palete lastnih proizvodov višje kvalitete,
 • povečanje tržnega deleža
 • ukrepitev lastne blagovne znamke na trgu
 • doseganje stabilne in trajne rasti.

POVEZAVE: